Els nostres formats

Els nostres llegums son 100% naturals

Permeten elaborar una gran varietat de receptes per a cada una de les necessitats. Tant en formats petits pel consumidor final, així com grans formats per a restaurants, hotels i càterings.

Llegum cuit refrigerat

Llegum cuit refrigerat en packaging transparent termosegellat de 250g, 400g, 500g, 1kg, 2,5kg i 4,5kg.

Llegum cuit congelat

Llegum cuit i congelat, envasat en bosses de 2kg i 15kg. La congelació dels aliments pràcticament no provoca pèrdues de nutrients.

“Envasem i distribuïm en formats que faciliten la conservació, preparació i consum del llegum d’acord als nous cànons de la societat i tenint en compte tota la cadena de distribució: horeca, distribució alimentació i consum”

Mireia Torres, directora general d’Inderach