Política d’innocuïtat

INDERACH, S.L, és una empresa dedicada a la producció, envasat, emmagatzematge i distribució de llegums, quinoa i arròs refrigerat i congelat en safates i bosses de plàstic termosegellades, que ha decidit dur a terme la implantació d’un Sistema de Gestió de la innocuïtat dels aliments basat en l’esquema de certificació FSSC 22000, per tal d’assegurar la seguretat alimentària dels nostres productes i processos, i protegir així als nostres consumidors.

La Direcció d’INDERACH, S.L enfoca el Sistema de Gestió com una manera de gestionar els nostres processos i productes, els riscos identificats, els requisits legals i la millora contínua de l’eficàcia
del Sistema. Per a això, el Sistema de Gestió de INDERACH, S.L es basa en:
1) Complir amb la legislació i reglamentació aplicable, així com amb altres requisits acordats amb els nostres clients i que INDERACH, S.L dóna suport.

2) Garantir al màxim la innocuïtat dels productes.

3) Establir i revisar regularment els objectius i metes d’acord amb els compromisos assumits en aquesta declaració. Per a l’aplicació efectiva d’aquests principis, cal el suport als mateixos tant de l’equip directiu com dels col·laboradors.

4) Mantenir les instal·lacions en un estat higiènic segur pels aliments, d’acord amb la normativa aplicable.

5) Formar i sensibilitzar el personal de l’organització per al correcte desenvolupament de totes les activitats dutes a terme, especialment en la manipulació dels aliments, portant a terme Bones Pràctiques pel que fa a Seguretat Alimentària es refereix.

6) Promovent la comunicació interna i externa com a eix rector del nostre Sistema de gestió.


El compromís, la col·laboració i la motivació de tot el personal que compon INDERACH, és un requisit. Per assolir aquestes fites, INDERACH, S.L mantindrà una sistemàtica per a la identificació
de necessitats de formació i planificació d’aquesta i posarà a disposició de tot el personal els recursos necessaris, encaminat tot això, a garantir el compliment de la present Política.

La present Política es revisarà periòdicament amb l’objecte de desenvolupar el concepte de millora contínua com a element clau per aconseguir l’excel·lència i mantenir el lideratge en el mercat.