Política d’innocuïtat

INDERACH, S.L, és una empresa dedicada a la producció, envasament, emmagatzematge i distribució de llegums, quinoa i arròs refrigerat i congelat a safates i bosses de plàstic termosegellades, té implantat un Sistema de Gestió de la innocuïtat dels Aliments basat en l’esquema de certificació FSSC 22000, per tal d’assegurar la seguretat alimentària dels nostres productes i processos, i protegir així els nostres consumidors.

La Direcció d’INDERACH, S.L enfoca el sistema de gestió com una manera de gestionar els nostres processos i productes, els riscos identificats, els requisits legals i la millora contínua de l’eficàcia
del sistema. Per això, el Sistema de Gestió d’INDERACH, S.L es basa en:

  1. Complir amb la legislació i la reglamentació aplicable, així com amb altres requisits acordats amb els nostres clients i que INDERACH, S.L recolza.
  2. Garantir al màxim la innocuïtat dels productes.
  3. Establir i revisar regularment objectius i metes d’acord amb els compromisos assumits en aquesta declaració. Per aplicar efectivament aquests principis, cal el suport als tants de l’equip directiu com dels col·laboradors.
  4. Mantenir les instal·lacions en un estat higiènic segur per als aliments, d’acord amb la normativa aplicable.
  5. Formar i sensibilitzar el personal de l’organització per al desenvolupament correcte de totes les activitats dutes a terme, especialment en la manipulació dels aliments, duent a cap Bones Pràctiques pel que fa a cultura de qualitat i seguretat Alimentària.
  6. Promovent la comunicació interna i externa com a eix rector del nostre sistema de Gestió.
  7. Promoure la cultura de qualitat i seguretat alimentària (actituds, valors i pràctiques de la empresa relacionades amb la innocuïtat dels aliments; es transmet directament i indirectament als empleats).

El compromís, la col·laboració i la motivació de tot el personal que compon INDERACH, és un requisit. Per assolir aquestes metes, INDERACH, S.L mantindrà una sistemàtica per a la identificació necessitats de formació i planificació d’aquesta i posarà a disposició de tot el personal dels recursos necessaris, encaminat tot això, a garantir el compliment de la present política.

Aquesta Política es revisarà periòdicament per tal de desenvolupar el concepte de millora continua com a element clau per aconseguir l’excel·lència i mantenir el lideratge al mercat.